Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Chất Lượng

HOTLINE : 090 515 81 14

Giải quyết khiếu nại


PYE Hoàng Sơn - Thuexetuyhoa.vn có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ khách thuê xe liên quan đến giao dịch tại website thuexetuyhoa.vn.

Khi phát sinh tranh chấp, ThuêXeTuyHòa.Vn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Thuexetuyhoa.vn và thực hiện theo các bước sau:


Bước 1: Địa điểm gửi khiếu nại
Khách hàng khiếu nại về dịch vụ qua hotline 09356024602 hoặc gửi mail cho trung tâm chăm sóc khách hàng tại vantaiphuyenvn@gmail.com

Bước 2: Tiếp Nhận
Bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp nhận yêu cầu về khiếu nại của khách hàng và phân loại thông tin
2a. Ghi nhận các yêu cầu và các khiếu nại có liên quan đến PYE Hoàng Sơn - Thuê xe Tuy Hòa và trong thời hạn khiếu nại
2b. Từ chối các yêu cầu, các khiếu nại không có liên quan đến Thuê Xe Tuy Hòa và hết thời hạn khiếu nại


Bước 3: Giải quyết vấn đề
Chuyển các vấn đề có liên quan trực tiếp đến Thuê Xe Tuy Hòa cho các bộ phận có liên quan kiểm tra và đối chiếu

Bước 4: Phản hồi với khách hàng
Bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp nhận phản hồi và các thỏa thuận có liên quan từ các bộ phận phụ trách sự việc khiếu nại, phản hồi cho khách hàng.

Bước 5: Đóng khiếu nại
5a. Khách hàng đồng ý với các phản hồi của bộ phận chăm sóc khách hàng -> kết thúc khiếu nại
Khách hàng không đồng ý -> Quay lại bước 3
Nếu có tranh chấp xảy ra mà hai bên không thỏa thuận được thì sẽ đưa ra Tòa án và các cơ quan pháp luật có liên quan giải quyết.


Facebook Twitter Addthis